033.357.3839

Mâm cúng thôi nôi cho bé trai

3,590,000

Mâm cúng thôi nôi cho bé trai được chuẩn bị thêm heo quay sữa nguyên con, cung cấp bởi Dịch vụ Đồ cúng Tâm Phúc chuẩn theo nghi lễ phong tục truyền thống.